Gezonde binnenlucht verbetert je prestatie

Het inademen van vervuilde lucht kan tot ernstige schade leiden aan je gezondheid. Het is dan ook van belang om op de kwaliteit van de binnenlucht te letten. Maar hoe weet je waar je op moet letten en hoe je de luchtkwaliteit kunt verbeteren?

Een gezonde binnenlucht oefent een grote invloed uit op je prestaties, als je thuiswerkt of op kantoor. Wanneer de lucht vervuild is dan kan dit leiden tot tal van problemen en klachten omtrent je gezondheid. Je kunt irritatie van de luchtwegen krijgen of astma, het is vaak ook de oorzaak van allergische reacties, concentratieverlies en hoofdpijn.

Oorzaken vervuiling

De vervuiling van de lucht kan verschillende oorzaken hebben. Dit kun je nagaan door bijvoorbeeld te controleren of er stofdeeltjes op je kleding of vloerbedekking terechtkomen. Je kunt controleren of je iets merkt aan je ademhaling.

Wanneer er sprake is van apparatuur zoals faxen, printers en kopieerapparaten dan kan dit een nadelig effect hebben. Er kunnen micro-organismen aanwezig zijn door een te hoge luchtvochtigheidsgraad of door vervuiling in het ventilatiesysteem.

Filters

Het gebruik van een filter is van wezenlijk belang bij ventilatie. Er wordt bij verschillende ruimtes gemeten volgens normen die gezond zijn. In een kantoorruimte geldt dat de luchtverversing minimaal 30 m3/uur bij licht fysiek werk moet zijn. Wanneer er sprake is van zwaar fysieke arbeid dan ligt de norm hoger, deze moet dan minimaal 50 m3/uur bedragen.

Voor scholen is het advies van de GG&GD dat er sprake moet zijn van een minimale luchtverversing van 40 m3/uur. Kinderen die in de groei zijn hebben meer zuurstof nodig omdat het lichaam nog in ontwikkeling is. Bovendien leidt vervuilde lucht tot slechtere prestaties op school.

Als je op een industriële werkplek arbeid verricht dan is de norm 50 m3/uur. Omdat er meestal sprake is van verschillende processen is het van belang dat de ventilatie berekend wordt. In dit geval is het goed om samen te werken met een arbeidshygiënist.

Tocht

Een ander hinderlijk aspect binnen een ruimte of gebouw kan de aanwezigheid van tocht zijn. Wanneer de tocht boven de 0,15 m/s komt dan dienen er maatregelen getroffen te worden. Dit is echter wel seizoensgebonden, want in de zomer ligt de norm op 0,25 m/s.

Om dit alles in goede banen te leiden, vervuiling en tocht is het van belang om een goed werkend ventilatiesysteem te hebben of te laten installeren. Hierbij moet je letten op het tijdig vervangen van de stoffilters en dien je de kanalen met regelmaat schoon te maken.

Dan kun je blijvend genieten van de frisse lucht, ook als je binnen aan het werk bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *